ACTIVITĂŢI

Activităţi în cadrul proiecului
Colegiul Agricol nr. 1 Valea lui Mihai, beneficarul proiectului va realiza următoarele activități:
1.Stabilirea echipei de proiect și pregătirea contractării-oct. 2015
2.Selectarea participanţilor
3.Pregătirea participanţilor-ian-martie 2016
4.Pregătirea şi organizarea stagiului (negociază cu organizația beneficiară condițiile de cazare, masă, transport local pe toată durata plasamentului, program cultural și lingvistic) – ian-mart.2016
5.Asigură suportul organizațional, pregătirea lingvistică, organizează programul cultural, asigură mentoratul și suportul necesar pe toată durata plasamentului, emite un raport final și certificate de participare – april-mai 2016
6.Furnizarea formării profesionale a participanţilor, monitorizarea şi evaluarea stagiului aprilie-mai 2016
7. Recunoaşterea, validarea şi transferul rezultatelor dobândite ale învățării -iunie 2016
8.Diseminarea rezultatelor-iunie-sept.2016
9.Realizarea raportarii la AN – sept. 2016
10.Comunicarea cu AN pentru încheierea raportării și asigurarea măsurilor de realizare a sustenabilității proiectului – oct-dec.2016
În cadrul acestor activități va fi implicată echipa de gestiune a proiectului, care va fi ajutată de persoanele desemnate prin decizie internă de către directorul școlii pentru a realiza selecția, programul de pregătire, recunoașterea, validarea și transferul rezultatelor dobândite ale învățării.
Organizatia de primire: Fattoria Biologica Patrice, va derula următoarele activități:
1.Pregătirea contractării – sept-oct. 2015
2.Colaborează cu organizația de trimitere și colectează CV participanților – nov. 2015
3.Realizează Acordul de formare în termeni ECVET, în parteneriat cu organizația beneficiară – ian. 2016
4.Stabilește împreună cu organizația intermediară strategia de derulare a plasamentului – ian-mart. 2016