Activități în timpul stagiului

Evaluare inițială

Activități practice

Activități culturale

Evaluare finală