DESPRE PROIECT

Proiect De Mobilitate Cu Titlul :

Agricultura Ecologică Fără Frontiere AEF

Perioada de desfăşurare a stagiului de practică:
09- 21 mai 2016
Locul de desfăşurare:
partener de practică Fattoria Biologica Patrice- Spoleto Italia.
Grup ţintă:
14 de elevi din clasa a X-a profilul resurse naturale si protecţia mediului , specializarea tehnician agronom

Obiective

Obiectivul general:

 • Îmbunătățirea competențelor tehnice generale și transversale  ale viitorilor tehnicieni agronomi, în scopul facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii.

Obiective specifice:

 • Obţinerea producţiilor in sistem eco, prin stagii de formare în ferme familiale italiene,  în vederea asigurării unei bune integrări profesionale  și obținerii de performanță în practicarea profesiei.
 • Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba modernă: engleză și italiană, competențe sociale, interculturale cu scopul de a îmbunătăți experiențele profesionale viitoare ale participanților  și de a lărgi perspectivele educaționale ale acestora.
 • Dobândirea și perfecționarea aptitudinilor antreprenoriale prin observarea modului de
  funcționare și organizare a fermelor de tip familial.

Rezultate aşteptate:

 • 14 de elevi cu competenţe şi abilităţi practice superioare în domeniul obţinerii produselor eco, competenţe lingvistice îmbunănăţite  şi cunoștințe in domeniul organizării și funcționării unor ferme de tip familial.
 • creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii la nivel regional, naţional şi european a absolvenţilor
 • 14 de portofolii de practică;
 • 10 afişe şi 100 pliante cu prezentarea proiectului
 • auxiliar curricular „Agricultura ecologică”
 • pagina web.
 • 30 CD cu exemple de bune practici din timpul stagiului
 • expoziție de fotografi
 •  articole în revista școlii

PREZENTARE ITALIA