Diseminare Tahiti

DISEMINARE MOBILITATE TRANSNAȚIONALĂ TAHITI DIN CADRUL PROIECTULUI WE BELIEVE IN A BETTER EUROPE-PAPETTE-TAONE-19-26 martie
DSC_1375                                                                                      Echipa de proiect

  1. Activitati transnationale, martie 2018, Papette, Tahiti

Partener de proiect  Lycée Polyvalent de Taaone din Tahitib

Colegiul Agricol Nr.1 Valea lui Mihai implementeaza proiectul ’’WE BELIEVE IN A BETTER EUROPE’’, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA2– parteneriate strategice in domeniul scolar, cu numarul de referinta 2015-1-FR01-KA219-015002_5. Perioada in care se desfasoara activitatile proiectului este septembrie 2015 – septembrie 2018.

Partenerii din proiect sunt:Franta (Tahiti ) coordonator,  Polonia, Grecia si Romania.

Acest proiect are următoarele obiective principale:

  • Cresterea interesului fata de activitatile scolare si fata de stiinte, ridicarea nivelului de cunostinte si formarea de abilitati ,imbunatatirea abilitatilor de comunicare in limba engleza
  • Obiective ce vizeaza profesorii :

– imbunatatirea dinamicii de predare;

– reactivarea motivatiei si a spiritului de echipa

– schimbul de experienta;

– promovarea inovatiei si utilizarea echipamentelor digitale

  • Obiective ce vizeaza scoala :

– imbunatatirea imaginii scolii si a vizibilitatii sale pe plan local , national si european – implicarea activa in viata comunitatii orasului Valea lui Mihai

 

 

  1. Reuniune transnationala de proiect

Obiectivul principal al acestei intalniri de proiect a fost discutarea si stabilirea viitoarelor activitatri, a rezultatelor activitatilor din fiecare scoala, dar si strategiile si metodele de finalizare a proiectului

 

2.Activitati transnationale

 

În cadrul proiectului s-au realizat mobilități de predare învățare la care au participat elevi și profesori însoțitori și mobilităși transnaționale la care participă cadre didactice, una din aceste mobilități s-a desfășurat în perioada 19-26  Martie 2018, în Papeete-Tahiti, din Polinezia Franceză, unde au fost prezenți  și delegațiile partenerilor de proiect din Polonia și Grecia.  La această  mobilitate transnațională  au participat  membrii din echipa de implementare a  proiectului : doamna director Zeffer Timea-Erszebet, doamna director-adjunct Derșidan Ștefania-Anica și prof. Andrei Bogdan.

In perioada 19-26 martie 2018 a avut loc ultima mobilitate transnationala a proiectului in tara membra si coordonatoare Tahiti (Franta), unde s-au dezbatut aspecte fundamentale din cadrul proiectului si anume: reciclarea deșeurilor (cantitatea produsă de fiecare țară și identificarea de metode prin care se poate reduce această cantitate), poluarea apei (metode de prevenție a poluării apei, dar și de identificare a unor surse alternative de apă potabilă) și energie electrică ( cum se poate reduce consumul de energie electrică, sau daca se poate prin reciclarea deșeurilor să se găsească noi modalităși de producere a electricitate).

Activitățile vizate în această mobilitate au fost: evaluarea fazelor anterioare ale proiectului, precum și a fazei actuale în care se află proiectul, vizită la școala din Papeete  , unde s-a observat desfășurarea orelor din cadrul școlii si cunoașterea specificului  școlii , a metodelor și procedeelor didactice. De asemenea au fost realizate și următoarele activități: vizite de documentare, discutarea metodelor de tratare a apei provenită din apa freatică, de mare sau ploaie,modalități de realizare a ultimului produs intelectual, anume, expoziția de apă și deșeuri, care are ca scop conștientizarea populației locale cu privire la consumul excesiv de apă și reciclarea corectă a deșeurilor.

La finalul întâlnirii s-a stabilit o strategie de elaborare a raportului final al proiectului. Pe toată perioada mobilității  partenerii și-au manifestat aprecierea și recunoștința fiecăruia dintre ei față de modul responsabil în care s-a lucrat și față de buna desfășurare a tuturor activițăților derulate.