DISEMINARE

PLAN DE DISEMINARE

  • La nivelul scolii

-5 articole în revista școli
-prezentarea proiectului în cadrul Consiliului profesoral, la lectoratele cu părinții din clasele a X-a tehnician agronom și la lectoratele cu reprezentanții părinților pe școală, la Ziua școlii
-organizarea panoului proiectului în care se vor afișa anunțuri despre proiect, afiș, pliante, fotografii
-prezentarea informațiilor pe site-ul școlii și pe pagina de facebook a elevilor participanți
-prezentarea CD din timpul stagiului celorlalți elevi de la aceeasi specializare
-expozitie de fotografii din timpul plasamentului

  • La nivelul judeţului:

-prezentarea proiectului la Consfătuirea profesorilor de specialitate, la ședințele cu directorii
-3 articole de presă și 2 emisiuni televizate în care se prezintă diferite stadii ale proiectului
-organizarea unei mese rotunde cu elevii din județ participanți la mobilități Erasmus +
-prezentarea CD din timpul stagiului agentilor economici de profil

  • La nivel naţional

-publicarea proiectului pe site-ul didactic.ro
-prezentarea proiectului pe pagina web a proiectului

  • La nivel internaţional

-prezentarea proiectului la ceilalți parteneri din cadrul celorlalte proiecte europene aflate în derulare
Revista școlii
revista-scolii
Invitație
invitatie-erasmus meghivo-erasmus
Material ISJ Bihor
Informatii proiect ERASMUS KA1( VET) CA VALEA LUI MIHAI