SELECŢIE – ANUNŢ SELECŢIE

ANUNŢ SELECŢIE

Proiect: „Agricultura ecologică  fără  frontiere” 2015-1-RO01-KA102-014369
Clasele a X – a  Tehnician agronom

În perioada 15  noiembrie 2015 – 14  noiembrie 2016, în școala noastră se va desfăşura proiectul de mobilitate Erasmus + KA1-VET, partener de practică Fatoria Biologica – Italia  (Proiecte de mobilitate pentru cursanţii şi personalul din domeniul educaţiei şi formării profesionale).
În perioada 19.11.2015- 27.11.2015– va avea loc selecția celor 14 elevi din grupul țintă, 4 elevi rezervă și a profesorilor însoțitori.

I.Criterii de participare si de selectie  :

– elevi din clasa a  X-a, specializarea tehnician agronom;
– comunicare în limba engleză;
– cunoştinţe TIC.
– media 10 la purtare;
– calităţi morale şi de comportament;
– test de specialitate (minim nota 7);
– cunoştinţe  de limba engleză ( minim nivel A1).

​II.Conţinutul dosarului  de candidatură:
CV format Europass;
Recomandarea dirigintelui;
Recomandarea profesorului de specialitate;
Copie CI;
Aviz medical;
Acordul părinţilor.
Dosarul de înscriere va fi depus la secretariatul şcolii în perioada
19 – 24 Noiembrie 2015, între orele 13.00-15.00.

III.Probele de concurs constau în:

​- Test de specialitate (40 puncte);
– Interviu de limba engleză (30 puncte);
– CV MODEL EUROPASS (20 puncte);
Se acordă 10 puncte din oficiu la evaluarea dosarului. Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin cumularea celor trei probe.
IV.​ Data şi locul concursului:
 –  evaluarea dosarului: 24.11.2015,
– chestionar motivaţional: 24.11.2015
– interviu de limba engleză: 25.11.2015, ora 9.00,
– test de specialitate : 26. 11. 2015, ora 9.00,

V.Criterii de selecţie vor urmări:
a)cunoştinţe de limba engleză, nivel minim A1;
b) cunoştiinţe de specialitate minim 7
c) calităţi morale şi comportament:
– abilităţi/calităţi/experienţa personală/profesională reieşite din CV şi situaţia la învăţătură;
– adaptabilitate, socializare, lucrul în echipă, creativitate, tolerantă, seriozitate, credibilitate, rezistență la stres (reieşită din mediile la purtare, recomandări, interviu)
VI.Criteriile de departajare: nota de la interviu, și evaluarea portofoliului.
VII.Graficul activităţilor de selecţie:    

  • Analiza dosarelor: 24.11.2015
  • Concurs selecție: 25-26.11.2015
  • Afişarea rezultatelor: 27.11.2015