Eveniment de multiplicare

EVENIMENT DE MULTIPLICARE
A PRODUSELOR INTELECTUALE DIN CADRUL PROIECTULUI
„WE BELIEVE IN A BETTER EUROPE”

Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului ERASMUS +
“We believe in a better Europe” -2015-1-FR01-KA219-015002_5
Organizator: Colegiul Agricol Nr 1 Valea lui Mihai
Data: 13 iunie
Ora:12:00
Locația: Colegiul Agricol Nr. 1 Valea lui Mihai
Organizatori:
Echipa de gestiune a proiectului

Colegiul Agricol Nr. 1 Valea lui Mihai a obținut, în anul 2015, aprobarea unei linii de finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „We believe in a better Europe” în cadrul Programului ERASMUS +, acţiunea cheie 2. Proiectul are o perioadă de derulare de trei ani și se desfășoară în parteneriat cu unități școlare din Franța (Tahiti), Polonia și Grecia.
Obiectivul principal al proiectului constă în a găsi soluții inovatoare pentru creşterea motivaţiei de învățare şi efort academic al elevilor pentru educarea şi formarea acestora prin participarea la mobilități şcolare europene, participarea la activitati de predare invatare in cadrul unitatii scolare şi scăderea ratei de abandon şcolar.
Investiţia în cunoştinţe, aptitudini şi competenţe aduce beneficii pentru elevi cadre didactice instituţii, organizaţii dar şi pentru societate în ansamblu, contribuind la creşterea economică şi la asigurarea prosperităţii şi a incluziunii sociale în Europa şi nu numai.
Programul european Erasmus +, propune elevilor şi profesorilor oportunitatea unor noi experienţe de învăţare, de comunicare interculturală, noi căi de motivare şi de ameliorare a practicilor didactice. Pentru profesori, proiectele europene sunt o resursă inepuizabilă de inspiraţie, de diverşitate şi de inovaţie în planul educaţiei.
Pentru elevi, o cale de ajustare sau de transformare a învăţării în funcţie de interesele şi specificul generaţiei lor, de găsire a atractivităţii educaţiei.
EVENIMENTUL DE MULTIPLICARE cu participare interjudețeană „We believe in a better Europe” îşi propune să prezinte produsele intelectuale realizate din cadrul proiectului până în această etapă:
 Clipul promoțional comun We believe in a better Europe
 Declarația Europeană de Gestionare a Apei
Această întâlnire va oferi participanților posibilitatea de a cunoaște: realitățile specifice culturii, obiceiurilor și a problemelor de mediu cu care se confruntă fiecare țară membră din proiect.

OBIECTIVE SPECIFICE:
• promovarea și popularizarea produselor intelectuale realizate în cadrul proiectului;
• valorificarea experiențelor dobândite ca urmare a participării la activităţile derulate în cadrul proiectului;
• conștientizarea rolul proiectelor europene în dezvoltarea învăţământului românesc;

• Stimularea interesului profesorilor pentru acessarea de fonduri europene
GRUPUL ŢINTĂ:
• specialişti în educaţie (inspectori şcolari, metodişti, formatori, mentori)
• directori ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar
• profesori şi elevi care doresc să-şi împărtăşească experienţele, dificultăţile şi realizările obţinute în cadrul proiectelor europene
ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE ŞI DISEMINARE A EVENIMENTULUI
Evenimentul We believe in a better Europe” va fi mediatizat şi diseminat pe site-ul şcolii, blogul proiectului Padlet, și prin mass media.
Mediatizarea şi diseminarea evenimentului va fi realizata şi de către echipa de coordonare a proiectului Erasmus + prin toate mijloacele de informare.
Instituţiile participante vor primi Certificat de participare.

Pliant Eveniment Multiplicare